กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 105,464.5833,489.7968.2 %5.05,589.171,291.1376.9 %5.0
รวม 105,465 33,490 68.25 % 5,589 1,291 76.90 %