กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 269,095.59148,001.0045.0 %5.08,206.194,279.7747.8 %5.0
รวม 269,096 148,001 45.00 % 8,206 4,280 47.85 %