กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน142,134.4212,000.0091.6 %5.05,282.76581.1489.0 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ62,924.7326,723.0057.5 %5.01,268.37177.3086.0 %5.0
รวม 205,059 38,723 81.12 % 6,551 758 88.42 %