กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 147,395.699,848.0093.3 %5.06,308.301,081.8782.9 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 29,001.7720,685.0028.7 %5.0580.16536.097.6 %3.5
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 205,015.84172,328.0015.9 %5.0559.38459.0317.9 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 120,439.37120,846.00-0.3 %0.01,949.441,732.4011.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง194,893.197,327.0096.2 %5.02,476.56679.0972.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง112,698.38100,505.0010.8 %5.01,844.47418.3077.3 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม170,692.27309,458.00-81.3 %0.02,244.33569.1174.6 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร134,383.09134,912.00-0.4 %0.02,806.463,580.76-27.6 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี110,690.0679,727.0028.0 %5.01,319.93564.6857.2 %5.0
รวม 1,225,210 955,636 22.00 % 20,089 9,621 52.11 %