กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 456,829.69275,154.0039.8 %5.08,909.698,745.261.8 %0.5
รวม 456,830 275,154 39.77 % 8,910 8,745 1.85 %