สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,372.6442,294.5517.7 %5.05,842.434,192.5128.2 %5.0
รวม 51,373 42,295 17.67 % 5,842 4,193 28.24 %