สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 166,104.4878,169.0052.9 %5.07,268.194,931.5032.1 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,892.003,884.0020.6 %5.0437.3734.2092.2 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)12,266.1719,880.00-62.1 %0.04,199.871,224.7770.8 %5.0
รวม 183,263 101,933 44.38 % 11,905 6,190 48.00 %