สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน299,781.75182,271.0039.2 %5.06,083.181,026.0083.1 %5.0
รวม 299,782 182,271 39.20 % 6,083 1,026 83.13 %