กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน343,086.50302,460.4411.8 %5.07,877.893,629.0253.9 %5.0
รวม 343,087 302,460 11.84 % 7,878 3,629 53.93 %