กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน282,261.00121,459.0057.0 %5.06,236.39674.5089.2 %5.0
รวม 282,261 121,459 56.97 % 6,236 675 89.18 %