สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)887,267.63409,470.0053.9 %5.014,872.244,108.4472.4 %5.0
รวม 887,268 409,470 53.85 % 14,872 4,108 72.38 %