กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 92,597.9818,640.0079.9 %5.04,966.961,197.0075.9 %5.0
รวม 92,598 18,640 79.87 % 4,967 1,197 75.90 %