กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 148,628.91133,665.0010.1 %5.05,098.28706.0086.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,702.571,610.0081.5 %5.0510.35133.6473.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,667.85110.0098.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก13,605.671,783.0086.9 %5.0526.69135.0074.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,730.269,745.00-0.2 %0.0965.38170.6382.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น15,906.493,314.3879.2 %5.0549.29114.0079.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,914.863,157.0077.3 %5.0459.9780.2982.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,318.566,829.6462.7 %5.0656.18275.7358.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,369.201,140.3586.4 %5.0294.1499.5166.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,954.704,960.0050.2 %5.0582.37134.4376.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,495.877,093.0047.4 %5.02,259.2492.7095.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,693.471,186.0086.4 %5.01,185.700.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,360.787,749.8542.0 %5.0436.0187.6779.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,892.437,818.0028.2 %5.0840.1533.6496.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน12,337.951,390.5088.7 %5.0951.28101.3289.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,333.54976.0088.3 %5.01,239.53142.5088.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,192.949,751.0049.2 %5.01,433.30194.7286.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,855.044,044.0059.0 %5.0266.6284.9568.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,268.7792,049.00-134.4 %0.01,393.32105.5092.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,032.3310,024.2367.7 %5.0968.02713.7226.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,460.041,847.0078.2 %5.0259.3565.6274.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,106.421.00100.0 %5.0718.6253.1292.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,057.384,916.0045.7 %5.0548.3355.5689.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,613.733,598.4177.0 %5.0647.0195.0085.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,494.25639.0088.4 %5.079.63104.50-31.2 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,690.366,576.0038.5 %5.01,987.75199.9889.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,198.632,185.0080.5 %5.0391.37106.5072.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,478.2617,819.01-23.1 %0.02,932.33178.0293.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,867.912,315.0076.5 %5.0256.379.0096.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,287.392,380.3280.6 %5.0393.2468.7282.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,419.974,858.0534.5 %5.0131.1684.9735.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,240.5416,886.0020.5 %5.02,576.50153.3594.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,723.0011,574.00-7.9 %0.0430.34131.1969.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,263.603,702.4567.1 %5.01,243.31222.3982.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,553.093,505.4359.0 %5.0441.4552.4088.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,662.9120,051.00-36.7 %0.028,731.0185.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,425.47515.0093.9 %5.0284.0464.7777.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,387.982,671.3874.3 %5.02,288.45152.9593.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,796.349,360.9832.1 %5.0740.16170.0077.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,039.892,344.4078.8 %5.0856.22187.1078.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,886.861,105.6886.0 %5.0209.8859.4271.7 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,525.2117,909.20-70.2 %0.0550.23166.2569.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา9,015.007,680.0014.8 %5.01,282.451.9099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,139.3413,144.80-84.1 %0.05,319.750.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,494.991,965.1373.8 %5.0696.2541.4694.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,782.751,412.0081.9 %5.05,358.99110.4097.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,992.592,094.0165.1 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,890.7663,930.00-221.4 %0.0748.76189.0074.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,342.933,571.5333.2 %5.0180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง9,137.537,156.0021.7 %5.01,177.942.8599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,604.561,872.0075.4 %5.0764.5391.7288.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,356.553,396.0059.4 %5.01,165.6123.4398.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,137.21671.6789.1 %5.0305.0439.8586.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,529.871,863.2071.5 %5.09,511.6157.3599.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,493.451,746.0050.0 %5.056,559.3168.4899.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,054.452,000.0071.6 %5.0187.981.9099.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 4,868.513,720.0023.6 %5.018,648.81126.8599.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา5,262.272,720.0048.3 %5.03,122.0985.5097.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,456.824,529.00-84.3 %0.017,096.7118.6199.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,624.402,871.0037.9 %5.019,178.55113.2199.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,160.142,400.0024.1 %5.08,703.5351.2899.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,627.864,853.5826.8 %5.0347.7367.3480.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,152.812,984.115.4 %2.535,161.5664.1199.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,418.835,041.0040.1 %5.01,252.4482.4993.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี6,752.646,000.0011.1 %5.023,419.01115.9499.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,825.946,500.37-34.7 %0.07,418.01120.0498.4 %5.0
รวม 822,564 599,278 27.15 % 285,496 7,350 97.43 %