กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ213,542.88205,547.003.7 %1.56,564.69987.8085.0 %5.0
รวม 213,543 205,547 3.74 % 6,565 988 84.95 %