สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ139,957.56150,000.00-7.2 %0.06,130.08569.3090.7 %5.0
รวม 139,958 150,000 -7.18 % 6,130 569 90.71 %