สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี161,411.3699,119.0038.6 %5.05,754.881,297.0277.5 %5.0
รวม 161,411 99,119 38.59 % 5,755 1,297 77.46 %