สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ289,282.09323,827.00-11.9 %0.08,643.92827.2090.4 %5.0
รวม 289,282 323,827 -11.94 % 8,644 827 90.43 %