สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา96,990.4947,000.0051.5 %5.05,245.24262.3495.0 %5.0
รวม 96,990 47,000 51.54 % 5,245 262 95.00 %