สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา198,734.06173,104.0012.9 %5.03,463.041,783.3948.5 %5.0
รวม 198,734 173,104 12.90 % 3,463 1,783 48.50 %