สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม324,623.03307,820.005.2 %2.510,316.696,062.3641.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)228,905.4879,000.0065.5 %5.06,464.647,953.05-23.0 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)270,136.03372,000.00-37.7 %0.08,975.355,002.2144.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)142,016.7231,642.0077.7 %5.05,667.34960.0283.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)105,794.2632,625.0069.2 %5.05,435.961,649.9069.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)127,014.7130,852.0075.7 %5.05,770.524,508.5121.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)106,059.0210,858.0089.8 %5.05,435.96647.0588.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)126,970.4425,960.9379.6 %5.06,272.782,054.7567.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)88,496.4018,797.0078.8 %5.04,741.84182.7696.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)251,589.06216,652.4213.9 %5.06,435.504,264.4533.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)118,900.1343,903.0063.1 %5.05,414.081,278.5676.4 %5.0
รวม 1,890,505 1,170,110 38.11 % 70,931 34,564 51.27 %