กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,487,068.002,949,264.0015.4 %5.070,489.3955,355.7021.5 %5.0
รวม 3,487,068 2,949,264 15.42 % 70,489 55,356 21.47 %