สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,083,685.10537,493.0050.4 %5.08,737.722,832.5367.6 %5.0
รวม 1,083,685 537,493 50.40 % 8,738 2,833 67.58 %