กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 149,683.4888,413.0040.9 %5.05,889.331,195.0879.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่117,571.4965,680.0044.1 %5.05,463.661,162.0078.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน28,014.0919,296.0131.1 %5.02,786.69547.4980.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น117,715.0645,783.0061.1 %5.03,374.05537.9684.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี116,963.1122,736.0080.6 %5.01,433.84711.5550.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา98,223.6150,456.0048.6 %5.02,952.44373.4487.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี51,251.4023,718.4053.7 %5.02,178.69377.1182.7 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี845,931.19888,000.00-5.0 %0.04,910.853,094.9337.0 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่86,488.3343,320.0049.9 %5.04,242.241,319.0068.9 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี152,725.59191,920.00-25.7 %0.02,083.741,069.1848.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี170,759.02188,953.00-10.7 %0.01,665.021,112.6633.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี160,774.78354,327.00-120.4 %0.02,074.722,680.50-29.2 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง123,701.55114,710.007.3 %3.52,631.27860.8467.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี166,499.2051,030.0169.4 %5.02,682.87801.0470.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี149,647.44158,113.00-5.7 %0.02,641.131,309.9150.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี133,928.09174,127.98-30.0 %0.03,975.45785.5780.2 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,336,422.602,189,833.00-63.9 %0.08,803.211,128.0087.2 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง44,671.2626,709.0040.2 %5.01,791.43214.5588.0 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน919,656.50767,000.0016.6 %5.05,387.781,691.9968.6 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์193,123.06272,335.00-41.0 %0.01,743.461,717.951.5 %0.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี21,626.2023,581.00-9.0 %0.01,394.32377.1273.0 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา306,798.44531,232.00-73.2 %0.02,043.25465.9077.2 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา80,407.1857,000.0029.1 %5.0435.8686.6580.1 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ344,910.53343,888.000.3 %0.54,186.35443.1689.4 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง138,662.28150,732.13-8.7 %0.0481.90595.50-23.6 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,063,691.50961,000.0068.6 %5.04,357.16925.4578.8 %5.0
รวม 9,119,847 7,803,894 14.43 % 81,611 25,585 68.65 %