สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ224,837.02220,646.801.9 %0.510,260.417,399.1127.9 %5.0
รวม 224,837 220,647 1.86 % 10,260 7,399 27.89 %