กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 266,941.47216,970.3618.7 %5.07,193.151,753.1675.6 %5.0
รวม 266,941 216,970 18.72 % 7,193 1,753 75.63 %