กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 236,974.36157,000.0033.7 %5.08,018.591,480.5281.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ54,341.9138,000.0030.1 %5.0402.75457.17-13.5 %0.0
รวม 291,316 195,000 33.06 % 8,421 1,938 76.99 %