สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม195,023.5588,068.0054.8 %5.05,961.241,500.3974.8 %5.0
รวม 195,024 88,068 54.84 % 5,961 1,500 74.83 %