กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 151,431.00134,931.0010.9 %5.07,118.112,145.0169.9 %5.0
รวม 151,431 134,931 10.90 % 7,118 2,145 69.87 %