สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 114,907.22118,920.00-3.5 %0.05,814.29952.3883.6 %5.0
รวม 114,907 118,920 -3.49 % 5,814 952 83.62 %