กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์148,787.8494,456.7036.5 %5.06,652.241,133.6283.0 %5.0
สำนักกษาปณ์52,816.5641,492.0021.4 %5.014,159.051,226.9191.3 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,045.428,591.0022.2 %5.03,184.64499.0584.3 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา8,759.206,788.0022.5 %5.02,547.311,271.2750.1 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,456.0312,000.0010.8 %5.06,241.08388.9993.8 %5.0
รวม 234,865 163,328 30.46 % 32,784 4,520 86.21 %