สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ354,814.03229,816.0035.2 %5.07,171.264,146.7842.2 %5.0
รวม 354,814 229,816 35.23 % 7,171 4,147 42.18 %