สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ205,754.72104,199.0049.4 %5.05,876.82598.1589.8 %5.0
รวม 205,755 104,199 49.36 % 5,877 598 89.82 %