ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน94,953.1129,000.0069.5 %5.04,782.4958.0398.8 %5.0
รวม 94,953 29,000 69.46 % 4,782 58 98.79 %