สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน138,741.09229,659.00-65.5 %0.07,033.691,834.2573.9 %5.0
รวม 138,741 229,659 -65.53 % 7,034 1,834 73.92 %