กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง222,824.03356,000.00-59.8 %0.09,253.62938.2189.9 %5.0
รวม 222,824 356,000 -59.77 % 9,254 938 89.86 %