กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 451,756.63662,573.63-46.7 %0.013,677.864,260.4568.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89425.5893.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 217,681.3214,689.0016.9 %5.03,931.86583.3785.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 337,273.3610,939.8370.6 %5.06,331.72553.8191.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 114,224.603,568.3274.9 %5.02,957.05182.5093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1019,779.9214,751.0025.4 %5.04,769.77302.0093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1121,323.0917,211.2819.3 %5.02,807.14338.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1216,008.8215,656.622.2 %1.02,929.24298.0089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1335,154.6421,840.1237.9 %5.03,380.50159.2595.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1423,241.6819,940.6214.2 %5.03,829.10309.7591.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 17,335.3710,993.6236.6 %5.04,084.59376.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,904.679,392.0027.2 %5.02,691.71488.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1712,832.35824.2693.6 %5.03,022.16228.0092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1828,674.8223,000.0019.8 %5.03,102.31336.0089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1932,082.8143,064.10-34.2 %0.03,154.69599.7781.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 228,664.3921,326.8725.6 %5.03,943.80311.6092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2017,207.9912,451.0027.6 %5.02,585.15359.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2130,292.3228,039.727.4 %3.56,008.91646.0989.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,700.66471.8291.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2327,538.5912,150.0055.9 %5.03,406.21422.1087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2425,407.6010,431.8158.9 %5.04,766.42373.2592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2528,367.3322,908.0019.2 %5.04,602.65500.3289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,765.258,205.0051.1 %5.04,318.89490.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2729,329.9215,832.0046.0 %5.03,892.27628.9083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2834,934.2325,815.0026.1 %5.04,651.88410.2591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2916,469.748,937.0045.7 %5.02,482.08239.3990.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 325,862.0814,615.9243.5 %5.06,895.56330.4595.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,156.8215,706.0025.8 %5.03,386.51361.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 433,331.3317,834.4946.5 %5.04,196.12304.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 533,400.3320,392.2038.9 %5.03,852.09209.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 629,844.5424,464.9018.0 %5.03,632.22152.0095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,861.7120,732.009.3 %4.54,187.84642.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 828,006.7520,255.0427.7 %5.04,168.85528.0087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,726.2411,814.3240.1 %5.03,739.53414.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 17,213.763,529.4451.1 %5.0444.8166.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 29,209.547,189.8421.9 %5.0390.0785.5078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน7,896.832,638.8466.6 %5.0397.6870.5982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,300.602,572.8459.2 %5.0425.5151.3087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง7,058.534,647.0034.2 %5.0474.11114.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6085.9578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน8,189.261,216.0085.2 %5.0511.37114.0077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,910.153,115.8454.9 %5.0312.11103.7466.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 26,107.352,536.3658.5 %5.0362.7375.0579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,877.493,463.2941.1 %5.0406.2776.0081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,913.293,492.0049.5 %5.0408.3576.0081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ8,288.236,233.5624.8 %5.0511.70109.2578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน8,446.603,832.8454.6 %5.0545.1268.4087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน8,305.335,475.4434.1 %5.0492.23105.3078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,697.461,954.8470.8 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,903.391,900.0072.5 %5.0402.3495.0076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ9,689.278,301.4414.3 %5.0433.0238.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา8,450.401,235.0085.4 %5.0428.1376.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,841.933,752.0045.2 %5.0394.0376.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 17,389.624,968.0032.8 %5.0367.9154.2185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,375.866,563.00-2.9 %0.0423.3548.6588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,433.892,055.8475.6 %5.0463.0952.1488.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม9,070.603,265.0064.0 %5.0397.3280.0079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,581.93770.4486.2 %5.0514.72117.8077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 26,411.254,069.0036.5 %5.0606.5089.6785.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,444.401,399.0083.4 %5.0516.02114.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 17,192.422,609.0063.7 %5.0339.0234.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.0964.2979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.9140.0089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,507.775,720.0023.8 %5.0300.45142.5052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0272.5539.3885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,590.742,310.8464.9 %5.0349.4851.6685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,759.281,276.0077.8 %5.0363.9476.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี8,585.575,603.0034.7 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0396.9234.2091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 17,363.092,477.0066.4 %5.0331.1065.0080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,751.87795.8483.3 %5.0273.8351.7581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0971.2584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง7,555.275,264.8430.3 %5.0406.5795.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,618.181,584.0076.1 %5.0418.35208.6550.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง8,151.788,559.00-5.0 %0.0480.68114.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,837.463,794.0051.6 %5.0412.2072.5682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,804.874,179.0038.6 %5.0420.4876.0081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,678.872,226.0060.8 %5.0328.080.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,633.483,650.8452.2 %5.0563.8938.0093.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,904.832,460.0072.4 %5.0459.9295.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,240.722,681.0057.0 %5.0422.7147.5088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่12,186.242,902.0076.2 %5.0430.58176.3159.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 16,762.172,920.0056.8 %5.0430.97152.0064.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 29,113.647,192.8421.1 %5.0294.7076.0074.2 %5.0
รวม 1,537,687 1,338,738 12.94 % 168,690 21,279 87.39 %