สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ132,926.1693,156.2829.9 %5.05,426.581,143.2578.9 %5.0
รวม 132,926 93,156 29.92 % 5,427 1,143 78.93 %