กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต213,887.33385,000.00-80.0 %0.08,343.766,057.2127.4 %5.0
รวม 213,887 385,000 -80.00 % 8,344 6,057 27.40 %