สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ327,114.06626,000.00-91.4 %0.012,505.362,132.8782.9 %5.0
รวม 327,114 626,000 -91.37 % 12,505 2,133 82.94 %