กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 162,094.73256,000.00-57.9 %0.05,367.181,125.0079.0 %5.0
รวม 162,095 256,000 -57.93 % 5,367 1,125 79.04 %