สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 285,486.59111,986.0060.8 %5.06,130.081,173.3480.9 %5.0
รวม 285,487 111,986 60.77 % 6,130 1,173 80.86 %