กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ132,988.8131,000.0076.7 %5.05,248.36463.5091.2 %5.0
รวม 132,989 31,000 76.69 % 5,248 464 91.17 %