สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน319,410.50201,000.0037.1 %5.07,108.731,039.3985.4 %5.0
รวม 319,411 201,000 37.07 % 7,109 1,039 85.38 %