กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา559,911.81416,304.0025.6 %5.05,579.79583.9689.5 %5.0
รวม 559,912 416,304 25.65 % 5,580 584 89.53 %