กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว180,066.86104,716.0041.8 %5.06,530.307,309.28-11.9 %0.0
รวม 180,067 104,716 41.85 % 6,530 7,309 -11.93 %