สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์145,303.30105,600.0027.3 %5.07,593.362,554.5866.4 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,890.1114,310.00-3.0 %0.04,392.701,091.4575.2 %5.0
รวม 159,193 119,910 24.68 % 11,986 3,646 69.58 %