กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ184,632.42158,400.0014.2 %5.08,331.261,714.1979.4 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,160.611,897.0081.3 %5.0558.89328.8341.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,045.532,573.2015.5 %5.0778.59442.1643.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,456.623,285.61-33.7 %0.08,140.34285.0096.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,910.181,022.0064.9 %5.0512.56328.2536.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,512.171,865.0082.3 %5.0840.31154.3581.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่3,657.41365.0090.0 %5.01,169.40182.7084.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,764.332,449.0034.9 %5.0935.73296.0968.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,160.811,302.0058.8 %5.0691.37186.6673.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,365.171,158.0065.6 %5.0360.12360.45-0.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,924.961,886.5635.5 %5.0473.40152.8667.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,893.32412.0085.8 %5.0492.43531.00-7.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,075.573,127.0055.8 %5.0730.15265.8763.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง2,549.842,005.0021.4 %5.0635.50253.5660.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,933.472,437.0016.9 %5.0620.97237.6361.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,816.614,948.00-75.7 %0.0782.76199.3774.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,354.581,626.0062.7 %5.0887.04111.7587.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,199.982,127.0049.4 %5.0749.79347.5853.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,222.872,398.0025.6 %5.0662.56311.5453.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก951.253,476.08-265.4 %0.01,104.61272.6075.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,340.101,591.2052.4 %5.0915.53524.5042.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,671.982,618.002.0 %1.0429.67465.75-8.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,724.611,415.0048.1 %5.0559.34286.6948.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,658.973,260.00-22.6 %0.0452.87226.7549.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,859.78930.0067.5 %5.0796.72862.60-8.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,997.371,187.0060.4 %5.0837.06293.5464.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,150.722,033.4535.5 %5.0685.19330.1051.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,503.462,866.0018.2 %5.0713.40325.7854.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,871.821,300.0054.7 %5.0460.43493.82-7.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,463.133,734.00-7.8 %0.0714.85210.0070.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,331.163,055.7363.3 %5.0749.69465.9537.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,501.491,956.0044.1 %5.0629.87484.5023.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,640.55929.0074.5 %5.0548.54482.4312.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,699.082,906.0021.4 %5.0801.32258.6567.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,110.663,379.0017.8 %5.0596.99262.6856.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,954.811,972.0033.3 %5.0443.67301.4432.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา2,838.242,000.9129.5 %5.02,380.44611.3674.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,089.133,163.00-2.4 %0.0746.96171.8077.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร765.111,027.00-34.2 %0.0607.58160.6473.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์943.196,775.12-618.3 %0.0524.58656.93-25.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์15,720.374,248.1573.0 %5.0818.21380.0053.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,982.151,782.0040.2 %5.0597.15491.5017.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,315.951,298.0060.9 %5.0955.99475.0050.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,700.393,904.14-44.6 %0.0517.22235.1554.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,607.492,600.0027.9 %5.01,027.8416,147.20-1,471.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,917.473,662.98-25.6 %0.0756.66466.2438.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย4,428.732,494.0943.7 %5.01,840.471,871.50-1.7 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่6,566.793,774.1242.5 %5.02,256.71920.8359.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,754.621,497.0060.1 %5.01,015.34698.3131.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,447.442,515.4827.0 %5.01,158.21215.3381.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา2,801.30453.0083.8 %5.0901.81257.0571.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,251.912,362.49-88.7 %0.0765.2494.2287.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,041.391,955.2135.7 %5.0568.09195.5765.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,801.361,834.7934.5 %5.0648.27587.439.4 %4.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่67,670.301,059.0098.4 %5.030,754.25305.6499.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,549.031,337.0062.3 %5.01,825.511,679.458.0 %4.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,456.992,335.0932.5 %5.0469.80289.8338.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง2,962.592,217.0025.2 %5.01,058.78340.9867.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,495.321,584.0036.5 %5.0525.29245.0653.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,684.11567.0084.6 %5.0491.46178.1063.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,387.759,228.0031.1 %5.01,922.20266.6386.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,320.6421,292.5924.8 %5.01,506.94652.8256.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,937.7610,605.6423.9 %5.01,642.58576.5564.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี17,681.8816,338.007.6 %3.5913.28225.5975.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 15,438.4813,329.5213.7 %5.03,330.08576.6582.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,414.2419,411.00-70.1 %0.01,917.35476.6875.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,779.697,826.88-0.6 %0.02,583.41391.8184.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,531.9112,087.2126.9 %5.03,030.67496.8583.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 16,643.745,497.0067.0 %5.02,677.22677.0074.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน7,316.804,438.6039.3 %5.03,524.92410.1988.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,760.7214,758.6628.9 %5.01,422.70504.2364.6 %5.0
รวม 638,072 425,152 33.37 % 117,476 46,168 60.70 %