กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว594,068.1353,276.5091.0 %5.05,204.591,360.9173.9 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี27,784.6114,012.4049.6 %5.02,254.34445.0080.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 7,836.135,100.7134.9 %5.02,916.55679.3576.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน8,733.849,643.91-10.4 %0.01,672.93605.3663.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี25,883.7413,948.0046.1 %5.01,053.27254.1075.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ17,024.487,573.3955.5 %5.02,651.94840.0068.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา10,389.169,647.607.1 %3.52,586.20194.7592.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง48,473.1311,028.0777.2 %5.02,926.541,012.5065.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา7,436.2918,444.59-148.0 %0.02,409.63580.0075.9 %5.0
รวม 747,630 142,675 80.92 % 23,676 5,972 74.78 %