กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)292,354.63548,575.00-87.6 %0.017,429.866,026.7565.4 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด76,739.93348,000.00-353.5 %0.030,397.7918,553.5539.0 %5.0
รวม 369,095 896,575 -142.91 % 47,828 24,580 48.61 %