กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์96,447.0240,164.0058.4 %5.05,429.71777.7185.7 %5.0
รวม 96,447 40,164 58.36 % 5,430 778 85.68 %